BCH Đoàn trường cùng BCH Đoàn phường Tứ Minh đi thăm và tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sỹ.

Ngày đăng : 27/04/2018 1:57 PM

BCH Đoàn trường cùng BCH Đoàn phường Tứ Minh đi thăm và tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sỹ.