Nguyễn Thu Hà, Trần Văn Toàn, Nguyễn Đức Sơn (2021)

“Đánh giá gánh nặng nhiệt của nhân viên y tế và cán bộ phòng chống dịch trong trang phục phòng dịch”

Tạp chí Y học Việt Nam, tập 501, số 2 năm 2021, trang 134-138

Link bài báo: Ấn vào đây