Khoa Điều dưỡng đã được thành lập vào ngày 25/7/2016 với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực Điều dưỡng chất lượng cao, có chuyên môn giỏi; sở hữu các kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm và thái độ làm việc chuyên cần, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có đủ năng lực làm việc tại các cơ sở y tế trong nước cũng như quốc tế.

Cùng với đội ngũ cán bộ và giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng hùng mạnh hầu hết có trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ nhằm tăng cường năng lực đào tạo các điều dưỡng viên tương lai và hướng tới việc đào tạo sinh viên có khả năng thích nghi trong môi trường làm việc toàn cầu hoá.