Góc sinh viên

Đại hội Đoàn khoá V, nhiệm kỳ 2022 - 2024

Đại hội Đoàn khoá V, nhiệm kỳ 2022 - 2024

Sáng ngày 08/04/2022, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đoàn trường Đại học Thành Đông, khóa V, nhiệm kỳ 2022 - 2024 diễn ra thành công tốt đẹp.