Thông báo tuyển sinh Đại học điều dưỡng chính quy 2018

Ngày đăng : 29/05/2018 3:15 PM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG

Số:   298   /TBTS - ĐHTĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày  12 tháng 5 năm 2018

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG NĂM  2018

 

Trường Đại học Thành Đông Thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy ngành Điều dưỡng trong cả nước như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh:

Học sinh đã tốt nghiệp THPT, BTVH hoặc tương đương, kể cả học sinh đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp.

2. Phương thức tuyển sinh:

Phương thức 1: Xét tuyển dựa theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia theo quy định của Bộ GD & ĐT.

Phương thức 2: Xét tuyển theo học bạ.

- Tốt nghiệp THPT,  tổng điểm trung bình 3 môn thuộc khối xét tuyển năm lớp 12 đạt 18,0 điểm trở lên, không có môn nào < 5 điểm và hạnh kiểm xếp loại khá trở lên.

3. Thời gian nhận hồ sơ:

- Đợt 1: Từ 28/5/2017 – 15/8/2018.

- Đợt 2: Từ 15/9/2017 – 25/10/2018

4. Hồ sơ xét tuyển gồm có:

- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường Đại học Thành Đông ;

- Bản sao có công chứng: Học bạ THPT hoặc tương đương;

- Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương hoặc giấy chứng nhận tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2016;

- Giấy tờ chứng nhận đối tượng, khu vực ưu tiên trong tuyển sinh;

- 04 ảnh cỡ 3x4 (chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ);

- 02 bao thư có dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.

5. Địa điểm nhận hồ sơ:

 Phòng tuyển sinh - Trường Đại học Thành Đông, phòng 102 nhà 5 tầng.

 Số 3 Vũ Công Đán, P. Tứ Minh, TP. Hải Dương.

 Điện thoại: 0320 3680 186

 

HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký)

PGS.TS. Lê Văn Hùng