KHOA ĐIỀU DƯỠNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG

Địa chỉ: Phòng tuyển sinh - Tầng 2 - Số 3 Vũ Công Đán - Phường Tứ Minh - T.P Hải Dương

Văn phòng tuyển sinh Hà Nội: Số 2 Lê Đức Thọ - Q. Cầu Giấy - TP. Hà Nội

Điện thoại: 0466.877.567 - 0989.474.808 - 0917.169.123

Email: dieuduong.td@gmail.com

Website: http://dieuduongthanhdong.edu.vn