Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Đức Sơn, Trần Thanh Hương (2021)

“Độ nhạy và độ đặc hiệu của một số test tâm sinh lý trong phát hiện sớm nguy cơ nhiễm độc chì của trẻ”

Tạp chí Y dược lâm sàng 108, Tập 16, Số 2/2021

Link bài báo: Ấn vào đây