Thông báo tuyển sinh Đại học điều dưỡng liên thông từ Cao đẳng

Ngày đăng : 23/11/2018 4:49 PM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG

 

Số:  107  /TS-ĐHTĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hải Dương, ngày  15  tháng 11  năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v: Tuyển sinh liên thông trình độ Cao đẳng lên Đại học

ngành Điều dưỡng năm 2018-2019

 

Trường Đại học Thành Đông thông báo kế hoạch tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành điều dưỡng  năm 2018 – 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 150.

2. Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ y tế đang làm việc đúng chuyên ngành và trình độ đào tạo.

3. Tiêu chuẩn tuyển sinh:

            a. Về phẩm chất chính trị: Lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước. Những người đang trong thời gian thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên không được dự tuyển.

b. Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng Điều dưỡng.

c. Thâm niên chuyên môn: Người có bằng tốt nghiệp từ 36 tháng trở lên phải có thời gian làm việc liên tục đúng ngành đào tạo ít nhất 12 tháng từ khi ký hợp đồng lao động.

d. Về sức khoẻ: Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. 

4. Chính sách ưu tiên:

a. Chính sách ưu tiên: Thực hiện theo đúng Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b. Miễn thi: Những thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học thi tuyển đầu vào các khối A, B, D được miễn thi môn Toán.

5. Hồ sơ đăng ký dự thi: Người dự thi tuyển sinh liên thông đại học Điều dưỡng phải nộp hồ sơ đăng ký dự thi có đầy đủ các mục sau đây:

            - Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu của Trường Đại học Thành Đông) có xác nhận đồng ý cho dự thi và theo học của cơ quan nơi thí sinh công tác.

-  Sơ yếu lý lịch học sinh – Sinh viên;

            - Bản sao hợp pháp (có chứng thực) các giấy tờ sau:

+ Giấy khai sinh;

+ Bằng tốt nghiệp và bảng điểm trong chương trình đào tạo Cao đẳng Điều dưỡng;

- Giấy xác nhận thâm niên chuyên môn do cơ quan nơi thí sinh công tác hay cơ quan quản lý y tế từ cấp Sở Y tế hoặc tương đương trở lên cấp;

- Có chứng chỉ hành nghề được các cơ sở đào tạo do Sở y tế cấp.

- Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên tuyển sinh của cơ quan có thẩm quyền;

- Giấy xác nhận đủ sức khỏe để học tập do cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền cấp (có giá trị trong vòng 06 tháng);

- 04 ảnh cỡ (4x6) mới chụp không quá 6 tháng (01 ảnh dán vào phiếu đăng ký dự thi, đóng dấu giáp lai; 03 ảnh còn lại để trong phong bì, mặt sau ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh).

Tất cả các giấy tờ trên đựng trong túi hồ sơ, bên ngoài ghi đầy đủ thông tin của thí sinh và liệt kê các giấy tờ có trong hồ sơ theo quy định.

6. Kế hoạch tuyển sinh

a. Môn thi, hình thức thi và thời gian thi:

- Môn thi:

+ Môn cơ bản: Toán;

+ Môn cơ sở ngành: Giải phẫu - Sinh lý;

+ Môn chuyên ngành: Lý thuyết tổng hợp ngành điều dưỡng;

- Hình thức thi: Tự luận.

-Thời gian thi: dự kiến tháng 3/2019 (thời gian cụ thể sẽ thông báo trên trang website: dieuduongthanhdong.edu.vn)

b. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ:

-  Từ ngày 15/11/2018 – 15/1/2019                  

c. Lệ phí: 450.000 đồng (bao gồm lệ phí hồ sơ, đăng ký xét tuyển và xét tuyển)

      (Lưu ý: Thí sinh nộp lệ phí đăng ký dự thi tuyển sinh và lệ phí dự thi cùng hồ sơ).

d. Ôn thi tuyển sinh: Thí sinh đăng ký và nộp lệ phí ôn thi khi nộp hồ sơ dự tuyển (nếu có nhu cầu ôn tập);

- Thời gian ôn thi: từ 15/1/2019 – 30/2/2019

e. Thời gian nhập học dự kiến:  4/2019.      

7. Loại hình và thời gian đào tạo

a. Loại hình đào tạo: Vừa làm vừa học

b. Thời gian đào tạo: 1.5 năm

c. Thời gian học: Ngoài giờ làm việc

Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ theo địa chỉ:

Tại Trường Đại học Thành Đông: Số 2 Vũ Công Đán – P.Tứ Minh – Tp Hải Dương – Hải Dương.

 

 

 HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

PGS.TS Lê Văn Hùng